פוליסת ביטוח דירה

פוליסה תקנית ביטוח דירה

ניתן להוסיף עליה אבל לא להוריד ממנה

המטרה להחזיר את המבוטח למצב דומה לפני קרות האירוע

 

הבדל בין מבנה לבין תכולה

תכולה-כל דבר או חפץ הנמצאים בדירה ,והינם בבעלותם או בחזקתם או באחריותם של המבוטח ובני משפחתו

מבנה-המבנה של הדירה או הבית הנזכרים במפרט וששימושם העיקרי למגורים, לרבות מרפסות, צנרת (לרבות צנרת גז), מיתקני ביוב ואינסטלציה, מיתקני הסקה, מערכות מיזוג אוויר, דוודים, מערכות סולריות לחימום מים, מיתקני טלפון וחשמל השייכים לדירה, שערים, גדרות ודרכים מרוצפות השייכים לדירה וכל החלקים הקבועים של הדירה או המחוברים אליה חיבור של קבע; ואם הדירה מצויה בבית משותף – גם לרבות חלקו של המבוטח ברכוש המשותף של הבית המשותף וכן הצמדות מיוחדות שיש לדירה (לרבות מחסן);

בית המשפט שם התווה מבחן לקביעה אם מכשיר או מתקן המצוי בדירה הוא חלק מהמבנה או מתקן אינסטלציה, או שהוא בבחינת תכולה, כדלקמן –

"אם מדובר במכשיר אשר הדייר, בעת פינוי הבית, ישאיר בדירה – מתקן אינסטלציה הוא. מאידך, כל חפץ, מכשיר או ציוד שהדייר לוקח עמו בעת פינוי הדירה אינו בבחינת מתקן אינסטלציה אלא הוא חלק מתכולת הדירה. בהתאם למבחן זה – אמבטיה, אסלה או כיור הם מתקני אינסטלציה של דירה. לא כך מסנן מים, מקרר או מכונת כביסה – שהם רכיבי תכולה ולא מתקני אינסטלציה. אבחנה זו יפה לגישתי גם אם אותם רכיבי תכולה מחוברים באופן קבוע (שאינו בהכרח 'חיבור של קבע') לצנרת הדירה, אך ניתן לנתק אותם ולהעבירם בלי קושי מיוחד ממקום למקום ומדירה לדירה".

 

בפוליסה דירה כתוב מה מכוסה

בפוליסה כל הסיכונים רשום מה לא מכוסה

 

מה מכוסה בביטוח מבנה

אש ,ברק, רעם, התפוצצות או התלקחות, רוח שמהירותה מעל 30 קשר לרבות גשם שירד באותה עת, פעולת זדון, רעידת אדמה

שטפון או הצפה ממקור חיצוני

 

 

 

נוספה לפוליסה על פי בקשת המבוטח ובהסכמת המבטח סיכוני נזק מים ונוזלים

הכיסוי זה רק מה שמכוסה

כתוצאה של הימלטות או מדליפת מים( זה נזילה) או כל נוזל אחר מתוך התקני האינסטלציה וההסקה בדירה, לרבות התבקעות ( היוצרות בקעים או סדקים בצנרת ובדודים) ,סתימה ,או עליה על גדותיהם של דוודים וצנרת

נזק שמקורו מנכס אחר בבית המשותף פעם בשנה בכיסוי

דיור חלופי אם בוצע בפועל

 

 

מה לא מכוסה

עלות המים ולא התבלות (בלאי ישן,, שחיקה מיושן ריקבון) קורוזיה וחלודה שנגרמו לדוודים לצנרת ולמתקני האינסטלציה, דירה שאינה תפוסה 60 יום, שעושים עבודות בדירה מעל שבועיים.

קורוזיה: נוכחות ממושכת של מים עשויה לגרום לחמצון של אלמנטים מתכתיים מסוימים וכך לגרום להם ,שברזל בא במגע עם אויר ומים לאורך זמן

 

 

ביטוח לגן ולצומח  לא מופיע בפוליסה התקנית

מקרה הביטח

סיכוני אש, ברק, התפוצצות או התלקחות בלבד לצמחים מדשאות עצים שיחים ,מערכות השקיה השייכות באופן בלעדי לדירה, בריכת שחיה, מחסן, פרגולות ,מרקיזות, אמצעי קירוי והצללה הממוקמים בחצרי הדירה

לא מכוסה

זה אומר שמערכת השקיה לא בכיסוי נזק צנרת ,גשם או שלג שטפון או הצפה ממקור חיצוני

 

כלים סניטרים   לא מופיע בפוליסה התקנית

אמבטיות, אסלות, משטחי שיש, זכוכיות מכוסה רק שבר מתאונה.

שבר (fracture) הוא הפרדה מקומית של חומר לשני חלקים או יותר, תחת הפעלת מאמץ

מקרה הביטוח שבר מתאונה -תאונה זה אירוע פתאומי ובלתי צפוי

לא מכוסה :פרטים סדקים או ליקויים נזק שנוצר מתהליך ניקוי תיקון או צביעה ,נזק שנובע מהתקנה לקויה

 

 

 

איטום

הפוליסה התקנית אינה מכסה איטום נוספה לפוליסה נזקי איטום

הכיסוי באיטום הינו רק לשרברב הסדר ולא שרברב פרטי

 

מקרה הביטוח-נזקי רטיבות כתוצאה ממים או נוזלים כתוצאה מאיטום לקוי או חוסר איטום בדירה.

חדרי רחצה, שירותים, מסביב לאמבטיה, אגנית, כיור רחצה, כלים סניטרים, מטבח בין השיש לקרמיקה, חדירת מים דרך מרצפות הדירה

הכיסוי- תיקון או חידוש האיטום עד להפסקת מלאה של חדירת מים, תיקון נזק צבע וסיוד בלבד

הכיסוי המקסימלי לא יעלה על 10000 שח

בשרברב פרטי אין כיסוי לאיטום

 

 

לא בכיסוי

נזק לכלים סניטרים, כיור אגנית, אמבטיות ג'קוזי ,נזק למרצפות, כולל החלפת חול וסומסום, קרמיקות ,משטחי שיש, פרקט החלפה או תיקון של יריעות ביטומניות, שטיחים ארונות אמבטיה

נזק שנובע מהתקנה לקויה של אמבטיה או ג'קוזי נזק שנובע משקיעה של מרצפות סגורות או פתוחות, נזק לצד ג, ספיגת גשמים

אחריות חברת הביטוח עד 10000 שח בנזקי איטום שמכוסים

 

בריכת שחיה

נזק צנרת של בריכת שחיה אינו נכלל במסגרת כיסוי נזק צנרת לא בהסדר ולא בפרטי

מה שקנה הרחבה בפוליסה

הכיסוי -צנרת הטמונה מתחת לפני הקרקע או מעלייה להזרמת מים אל הבריכה או ניקוזים ממנה

לא כולל- נזק למשאבות, לפילטרים, ומערכות מים כתוצאה משבר מכני או קצר חשמלי

השתתפות עצמית -צנרת עלית 2500 תחתית 3000  הכיסוי הינו רק לבית פרטי

 

 

 

דודי שמש דודי חשמל

מה שקנה הרחבה  אובדן או נזק לדוד שמש וקולטים שלא מכוסה בפרק א  הכיסוי הינו תיקון או שיפוי גבול אחריות 4000 פרמיה 85 שח השתתפות עצמית רגילה

לא מכוסה

נזק למערת הצנרת, למערכת החשמל, דוד נפח מעל 200, עלות מים,תכולה,צד ג, נזק תוצאתי,נזק טבע סערה

 

 

צד ג 

חבות המבוטח לשלם לצד שלישי על פי פקודת הנזיקין בשל אירוע תאונתי (איטום לא אירוע תאונתי)

מה זה אירוע תאונתי  אירוע פתאומי ובלתי צפוי שאינו מתמשך

סעיף 41 לפקודת הנזיקין – מעביר את נטל השכנוע על שכם הנתבע, בשלושה תנאים מצטברים:"אלא שכדי להתבסס על הוראת סעיף 41 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] חייב תובע להוכיח שלושה תנאים מצטברים כלשון הסעיף: האחד, כי הנסיבות הממשיות של המקרה אשר הביא לידי הנזק אינן ידועות לו; השני, כי הנזק נגרם על-ידי רכוש שהיה בשליטתו המלאה של הנתבע; השלישי, כי מסתבר יותר שאירוע המקרה שגרם לנזק נגרם בשל רשלנותו של הנתבע מאשר שזה אירע בהעדר כל התרשלות מצדו."

 

בהתאם לפרק זה, המבטחת חבה בתגמולים במקום בו המבוטח חייב בתשלום פיצוי מכוח פקודת הנזיקין לצדדים שלישיים,  כאשר מקרה הביטוח הינו: "אירוע תאונתי אשר גרם נזק לרכוש".לגישתו של בית המשפט כאן, בכל פרשנות שהיא, לא ניתן לראות בנזקים הנובעים מליקוי באיטום משום "אירוע תאונתי". בית המשפט דחה את תביעתה של משפחת תורג'מן

 

נזק תוצאתי

המבטח לא יהיה אחראי בגין נזק תוצאתי כלשהו שיגרם למבוטח או למוטב כתוצאה מהסיכונים המכוסים על ידי הפוליסה, אלא אם כן נקבע אחרת בפוליסה זו

נזק תאונתי– אירוע פתאומי ולא צפוי

נזק תוצאתי

נזק ישיר

מקור הנזק

שיפוי

 

תקופת התיישנות בביטוח 3 שנים

 

חוברת הדרכה בנושא אינסטלציה

תחום התביעות בנזקי צנרת הינו בעל מוניטין ירוד וטומן בחובו לא מעט בעיות. הבעיה החמורה שבהן הינה רמת שירות נמוכה אשר מולידה תיקוני צנרת ברמה שאינה משביעת רצון

מטרת חוברת הדרכה זו להעניק לנציגי מוקד הקבלה ידע בסיסי בנזקי צנרת ומושגים בסיסיים ע"מ לאפשר קבלת מידע רלוונטי מהמבוטח באשר לאופי הנזק

 

מושגים באינסטלציה שקשורים לביטוח

קריאת סרק – הגענו למבוטח ולא נעשה דבר,

פיצוץ, אביק אמבטיה, איטרפוץ

מעקף

סתימות

נזילה מתקרת המבוטח

השתתפות עצמית

בכל ביטוח דירה יש למבוטח השתתפות עצמית

בחברת ביטוח שומרה החברה גובה את ההשתתפות העצמית ,

בחברת ביטוח שלמה אנחנו גובים את ההשתתפות העצמית ומזכים את החברה  אם זה קריאת סרק זה 190 שח השתתפות עצמית ,ובמידה ויש נזק זה 780 שח השתתפות עצמית.

 

בדיקות לחץ בלונים

בדיקות לחץ בלונים זה כשיש נזילה לשכן ואו רטיבות בקירות הסיבה יכולה להיות או בעיה בצנרת או בדלוחין או בעית איטם או שייך לצינור המשותף של וועד הבית.

בבדיקת לחץ בלונים רואים אם הבעיה בצנרת מים חמים או קרים, בדלוכין  בעיית איטום או שייך לוועד הבית.

 

 

עליה קפילרית

כשיש מים בחול מתחת לריצוף או יש קילופי צבע מעל הפנלים זה נקרא עליה קפילרית

 

איתורים

כאשר לא מוציאים מהיכן הנזילה איתור פנים איתור בגינה איתור בביוב

זה אחד שבודק במצלמה תרמית היכן נמצאת הנזילה, בחצר עושה בדיקת בגז

בדיקת לחות כשיש חשש שיש מתחת לריצוף מים עושים בדיקת לחות ורואים מה המצב במידה ומתחת לריצוץ זה חול הלחות צריכה להיות מתחת ל 6% בסומסום זה מעל 3% צריכים לשים יבשנים

 

איטום – רטיבות ונזיל ת מי ם לקירו ת ולתקרת הדירה מתחת יכולים להיגרם ג ם בגלל איטום לקוי

 

יבשנים

זה מכשיר שמוציא את המים מהריצוף

 

מים כלואים

ישנם מצבים שהמים ממשיכים לנזול לעוד מספר ימים למרות שהתיקון בוצע, מים שעדין כלואים ולקחת מספר ימים עד שמים הכלואים יורדים ההגדרה של מים כלואים היא הימלטות איטית מידי של מים – הדבר יכול להיגרם כתוצאה מהיעדר ניקוז לחלוטין, או ניקוז בעייתי נוכח כמות המים

 

שיבר: ברז מים ראשי )מילה גרמנית( , מיועד לעצירת זרם המים. מגיע בתצורת ידית משיכה או ידית

ברז פרח.

ברז ניל: ברז סמוי, לרב מותקן מתחת לכיור. ברז הניל מחבר בין הצנרת בבית לבין הכלים

הסניטרים בבית.

צינור גמיש: צינור המחבר בין ברז הניל בקיר לבין הכיור.

אל חזור: שסתום שמורכב על מערכת הביוב בין שוחת הביוב הצמודה לבית לכיון שוחת הביוב של העירייה כאשר מטרות האל חזור למנוע זרימת מי ביוב חזרה לכיון הבית .

.

 

 

 

צנרת מים  קרים וחמים:

באחריות המועצה המקומית לספק צינור מים קרים לכל בית בשטחה.

בבית פרטי קו הצינור יגיע עד לפתח הבית ויתחבר לשיבר עם שעון מים.

בבתים משותפים צינור המים יגיע עד לפתח הבניין ויתחבר לשעון המים הראשי של הבניין ומשם

יתפצל לכל דירה כאשר לכל דירה שעון מים נפרד.

מטרת שעוני המים למדוד את צריכת המים של דירה ודירה ולווסת את לחץ המים במערכת.

לרב, צנרת מים קרים הינה תת קרקעית )קבורה מתחת לאדמה / רצפת הנכס(.

ישנם 2 סוגי שעונים :

שעון מים מכני אשר דורש הגעה פיזית של מודד מטעם העירייה למדידת צריכת המים

שעון מים דיגיטלי 'חכם' אשר מחובר ישירות לעירייה.

 

סוגי צנרת מים קרים:

צנרת נחושת, צנרת מצפה ,SP צנרת מתכת, צנרת פקס גול, צנרת

פירוט סוגי הצנרות:

מתכת: צנרת עשויה פלדה ומצופה באבץ אשר נועד לעכב התפתחות קורוזיה בצינור.

מדובר בצנרת זולה ואמינה וניתן לאתר את מיקומה בתוך הקיר בקלות באמצעות גלאי מתכות למרות האמור לעיל, עם השנים צנרת המתכת לבסוף מפתחת קורוזיה ואבנית אשר גורמים לירידה.

בלחץ המים. כמו כן, מתכת, לבסוף מחלידה. מכאן ניתן להסיק שצנרת מתכת ישנה נוטה להתפוצץ ו"להזיע" ובכך נוצרים נזילות ופיצוצים בקו הצנרת

  • יצוין כי באם צנרת המתכת חלודה – יש להחליף את מלוא הקטע החלוד שכן לא ניתן לחבר

מקטע חדש לצנרת חלודה ובכך יש לחשוף עוד ועוד מהקו עד שמגיעים לנקודה שאיננה

חלודה ואליה מתחברים. קו מתכת מים חמים לרב עטוף עם חומר בידוד.

כאשר קו מתכת מתפוצץ – יש צורך לאתר את מקור הנזק ולפתוח )לשבור ( קרמיקות לטובת חשיפת האזור הפגוע בקו לצורך החלפתו.

 

 

 

 

צנרת נחושת : סוג צנרת מאד יקרה ותיקונה צריך להתבצע רק באמצעות הלחמה ולכן היא אינה נפוצה

הצנרת הנפוצה ביותר בישראל.או SP ו pax צנרת פלסטיק

צנרת פלסטיק מורכבת ממספר שכבות של פלסטיק כאשר חלקה הפנימי מורכב מרשת     אלומיניום. הצנרת מכילה מרכיב מתכתי ע"מ להוסיף עמידות לצינור וכן לאפשר איתור קל יותר באמצעות מכשירי איתור מתאימים

מגיעה בכמה צבעים – SP צנרת צנרת כחולה עבור מים קרים, צנרת כתומה עבור מים חמים, צנרת שחורה עבור מים חמים וקרים.

 

באמצעות הברגה של קטע צינור אחד למשנהו או בלחיצה ובכך צנרת SP – ניתן להרכיב את צנרת ה הינה הצנרת הקלה ביותר לתיקון שכן אין צורך להחליף קטע קו ארוך אלא ניתן "לשלוף" את SP- ה המקטע הניז ו ק ולהחליפו בחדש.

 

צנרת פקס: )צנרת בייצור ישראלי( צינור פקסגול אשר עשוי מפלסטיק ופוליאוריטן. הצינור הינו קשיח

ועמיד בפני טמפרטורות גבוהות, אבנית וקורוזיה .

צנרת פקס מורכבת לרוב בהברגה של קטע צינור אחד למשנהו כאשר מרכיבים את הקו בתוך ציפוי פלסטיק אשר נועד לבודד את הצינור מחום וקור.

באמצעות ציפוי הפלסטיק, ניתן למעשה "לשלוף" החוצה חלקי צינור ובכך להחליפם בקלות במידת הצורך.מה שנקרה השחלה

 

נקודת המוצא של מערכת הצינורות הינה ה"חנוכייה" )בתמונה( כך שבמקרים רבים, לא צריך לשבור קרמיקות ע"מ לבצע תיקוני צנרת שכן ניתן לשלוף את הקו התקו ל מהחנוכייה, להחליפו ולהשחילו חזרה יחד עם האמור לעיל, חשוב לציין כי לאור שיטת ההתקנה – נדרש קטע צינור ארוך יותר לכל קו ולכן הסבירות לתקלה עולה.

 

 

 

 

 

 

 

צנרת מים חמים :

במרבית הבתים בישראל מקורם של המים החמים הינו בדוד המים )דוד שמש / חשמל (

יצוין כי לאור העובדה כי דוודי המים לרב נמצאים על גגות הבתים – מים חמים יגיעו מלמעלה בעוד חמים קרים יגיעו מהצנרת שמתחת לרצפה.

נדגיש כי פוליסת הביטוח לרב מכסה רק נזק בצינורת החיצוניים של הדוד )מהשעון עד לדוד, ולא הדוד עצמו(.

 

 

מערכת ביובקוי דלוחין ושופכין

המים מגיעים אל ביתנו באמצעות קווי הצנרת שלעיל, אך המים הללו צריכים להתנקז החוצה לאחר השימוש, כאשר ישנם שני סוגי ניקוז:

קו דלוחין – מים מלוכלכים היוצאים מהכיור, אמבטיה, מכונת כביסה וכו'.

קו שופכין – מים )ומוצקים( היוצאים מהאסלה .

קווי הדלוחין והשופכין מתנקזים לשוחות ביוב מחוץ לשטח הבית.

שוחות הביוב הללו מחוברות לקו ביוב אשר מוביל את המים עד לשוחה הראשית באחריות העירייה.

סוגי תשתיות ביוב:

)PCV( מתכת, אסבסט, פלסטיק

תשתיות הביוב הביתיות יהיה לרוב בקוטר 2 צול, התשתיות החיצוניות יהיו לרב בקוטר 4 צול.

ברבי קומות ) 10 קומות ומעלה(, לעיתים מותקנים צנרות 6 צול.

הגדרת מושגצול – כל 1 צול הינו כ 2.5- ס"מ ולכן קוטרו של צינור 2 צול הינו כ 5- סנטים.

 

להלן פירוט קצר אודות התקלות הנפוצות בקווי ביוב:

  1. חדירת שורשים לקו אשר גורמת לסתימות בביוב. ניתן לגלות את השורשים האמצעות צילום ע"י סיב אופטי.

שבר בקו אשר גורם לסתימות או הימלטות מי ביוב. גם כאן, ניתן לגלות את מהות התקלה

באמצעות צילום של סיב אופטי.

סתימה בקו הביוב עקב שאריות בטון / עצמים אחרים בתוך הקו. צריך  "ביובית"

לטובת ניקוי הקו .

שעון רץ )נזילה בחצר( – שעון המים הראשי של הבית מסתובב למרות שכל הברזים בבית סגורים?

לרב, הדבר יוביל לחשבון מים גדול במיוחד והאינדיקציה הראשונה לקיום הנזילה תהיינה מרשות

המים המקומית אשר תתריע על צריכת מים חריגה.

 

מושגים נוספים:

כל מעטפת בניין חייבת איטום ש ל הקירות ע ל ידי חומרים תקניי ם, במיוחד ע ל הגג, שמנקז אלי ו ג ם מים מהגשמים וג ם במקרה של פיצוץ בדוד.

חדרים רטובים הינם מועדים לפורענות לאור הלחות התמידית ורטיבות ישירה לאורך זמן.

קו _________מרזב:

תפקיד המרזב לרכז את מי הגשמים מהגג / מרפסת ולנתב את המים אל מחוץ לשטח הבית – לרב לשוחת הביוב הקרובה ביותר

יצוין כי בחלק גדול מהבתים החדשים בישראל קו המרזב אינו נראה והוא למעשה 'קבור' בתוך הקירות .זה מה שנקרא פאץ

 

אמצעי איתור תקלות :

בעבר, בכד י לבצע איתור נזילה א ו דליפה ש ל מקור מים, היה צורך לחפור בורות, לשבור קירות ולרסק מרצפו ת וכל זאת ר ק כדי לאש ש חשדות ש ל נזיל ה ולנסות לאת ר א ת מיקומה המדויק כיום , ע" י שימוש בטכנולוגי ה ניתן בצורה מהיר ה ויעילה לזהות א ת מקו ר הכש ל ולהתחקות אח

לפי הבדלי הטמפרטורה ניתן לזהות את מיקום הפיצוץ או הנזילה נמצאים בצנרת מתכת וגם

פלסטיק .

סיב אופטי : הסיב מוכנס לתוך הצנרת, ומאפשר צפייה לתוך מערכת הניקוז מרזב א ו ביוב מבלי לחפור

גלאי אקוסטי – גלאי ממוחשב אשר "יודע" לשמו ע א ת

הנזילה .

איתור בגזהאמצעי העיקרי לאיתור נזילות בחצר מבלי

לעקור אדמה ולהרוס את החצר.

 

צרו איתנו קשר או כתבו לנו ונחזור אליכם בהקדם